ROSE 2012, Batič

-

Najbolj priljubljen rose v Sloveniji.