BJANA BRUT ROSE, Bjana

-

Mnogi menijo, da je bjana rose še boljši kot Bjana Brut