Financiranje iz javnih virov

Operacija: HOTEL CUBO
  • Hotel s 26 sobami, barom, restavracijo in večnamensko dvorano.
  • Do pridobitve javnih sredstev je bilo upravičeno podjetje HOTEL CUBO d.o.o.
  • Z naslova evropskega strukturnega sklada za regionalnbi razvoj je bilo priskrbljenih 750.000,00 €, vrednost celotne operacije je znašala 2.425.716,84 €.
  • Datum začetka operacije je 15. 9. 2009, zaključek operacije je 14.10. 2011.
  • Za podajanje vseh informacij v zvezi z izvajanjem operacije je pristojen Boštjan Trstenjak.
    logo-essr-slo